Sobre nós / Sobre nosotros

O taller de Olería Feituras nace en Buño no 1986, con unha mistura
de tradición e modernidade nas suas pezas, destacan as súas figuras e
cadros da cultura galega, pezas tradicionais e sobre todo a súa cerámica bruñida, única en Buño.

Seguindo un proceso totalmente artesanal evoluciona e segue as pautas
da decoración actual con novas cores e formas pero sen perder a súa
propia identidade creativa. Fabrica a súa propia pasta de gres (1.280ºc) co propio barro de Buño, con un deseño único e gran dureza.
Feituras ten gran experiencia en agasallos de empresa, trofeos, murais de gran formato, encargos especiais, vodas e festas.

Desde 2020 somos pioneiros na mestura de tecido e cerámica (Olería de Buño). Levamos a cabo todo o proceso, dende o deseño, patronaxe e a confección. Produtos téxtiles mesturados cunha decoración debuxada a man alzada e completados con pezas de cerámica feitas no noso obradoiro. Cloth&clay

Na actualidade vende e expón a súa producción na tenda Feituras en
Buño.

———————————————————————————————–

El taller de Olería Feituras nace en Buño en 1986 ,con una mezcla
de tradición y modernidad en sus piezas, destacando sus figuras y
cuadros de la cultura gallega, piezas tradicionales, su cerámica bruñida, única en Buño.

Perros cerámica-olería de buño

Siguiendo un proceso totalmente artesanal ha evolucionado y sigue
las pautas de la decoración actual con nuevos colores y formas pero
sin perder su propia identidad creativa. Fabrica su propia pasta de gres (1.280ºc) con barro de Buño,  con un diseño único y gran resistencia. Feituras tiene gran experiencia en regalos de empresa, trofeos, murales de gran formato, encargos especiales, bodas y fiestas y vajillas personalizadas tanto para uso profesional como doméstico.

Desde el 2020 somo pioneros en mezclar tela y cerámica (Olería de Buño).  Realizamos todo el proceso, desde el diseño, patronaje y confección. Productos textiles mezclados con una decoración dibujada a mano alzada y completada con piezas propias de la cerámica hecha en nuestro taller. Cloth&clay

Actualmente vende y expone su producción en la Tienda Feituras en
la localidad de Buño. (A Coruña).

 

Tote bag de tela negra, pintada a mano alzada con olería de Buño.